SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210408-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
SAP produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.04.2021
CVE
CVE-2010-5326, CVE-2016-3976, CVE-2016-9563, CVE-2018-2380, CVE-2020-6207, CVE-2020-6287
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP NetWeaver AS JAVA (LM Configurationn Wizard) verzie 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Enterprise Resource Planning
SAP Product Lifecycle Management
SAP Customer Relationship Management
SAP Supply Chain Management
SAP Supplier Relationship Management
SAP NetWeaver Business Warehouse
SAP Business Intelligence
SAP NetWeaver Mobile Infrastructure
SAP Enterprise Portal
SAP Process Orchestration/Process Integration)
SAP Solution Manager
SAP NetWeaver Development Infrastructure
SAP Central Process Scheduling
SAP NetWeaver Composition Environment
SAP Landscape Manager
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosť systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov a ťiež vypnúť funkciu LM Configuration Wizard.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2021/04/watch-out-mission-critical-sap.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ongoing-attacks-are-targeting-unsecured-mission-critical-sap-apps/
https://www.securityweek.com/threat-actors-quick-target-patched-sap-vulnerabilities
https://threatpost.com/sap-bugs-cyberattack-compromise/165265/

« Späť na zoznam