SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210408-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
GitLab – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári nástroja GitLab vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.04.2021
CVE
CVE-2021-22177, CVE-2021-22196, CVE-2021-22197, CVE-2021-22198, CVE-2021-22200, CVE-2021-22201, CVE-2021-22202, CVE-2021-22203
IOC
Zasiahnuté systémy
GitLab vo verzii staršej ako 13.10.1
GitLab vo verzii staršej ako 13.9.5
GitLab vo verzii staršej ako 13.8.7
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Repozitáre odporúčame sprístupňovať len prostredníctvom VPN. Ak prevádzkujete Gitlab na verejných IP adresách, odporúčame vypnúť možnosť registrácie používateľov (dostupné na adrese /users/sign_up).
V prípade podozrenia na kompromitáciu skontrolujte repozitáre na citlivé údaje (účty, heslá, privátne kľúče, VPN konfigurácie) a preverte integritu dostupných systémov. V prípade podozrenia na kompromitáciu tiež po odstránení zraniteľností skontrolujte integritu GIT repozitárov.
Zdroje
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2021/CVE-2021-22201.json
https://security.archlinux.org/CVE-2021-22201
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199373
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199371

« Späť na zoznam