SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210408-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
VMware Carbon Black Cloud Workload – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť VMware vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Carbon Black Cloud Workload, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z toho jednu kritickú.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.04.2021
CVE
CVE-2020-9922, CVE-2021-21982
IOC
Zasiahnuté systémy
VMware Carbon Black Cloud Workload vo verzii staršej ako 1.0.2
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0005.html
https://threatpost.com/critical-cloud-bug-vmware-carbon-black/165278/
https://www.securityweek.com/vmware-patches-critical-flaw-carbon-black-cloud-workload

« Späť na zoznam