SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210421-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Juniper Networks Junos OS – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Juniper Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Junos OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.04.2021
CVE
CVE-2021-0226, CVE-2021-0227, CVE-2021-0228, CVE-2021-0229, CVE-2021-0230, CVE-2021-0231, CVE-2021-0268, CVE-2021-0269
IOC
Zasiahnuté systémy
Junos OS vo verzii staršej ako 17.3R3-S11
Junos OS vo verzii staršej ako 17.4R2-S13
Junos OS vo verzii staršej ako 17.4R3-S4
Junos OS vo verzii staršej ako 18.1R3-S12
Junos OS vo verzii staršej ako 18.2R2-S8
Junos OS vo verzii staršej ako 18.2R3-S7
Junos OS vo verzii staršej ako 18.3R3-S4
Junos OS vo verzii staršej ako 18.4R1-S8
Junos OS vo verzii staršej ako 18.4R2-S7
Junos OS vo verzii staršej ako 18.4R3-S7
Junos OS vo verzii staršej ako 19.1R3-S5
Junos OS vo verzii staršej ako 19.2R1-S6
Junos OS vo verzii staršej ako 19.2R3-S2
Junos OS vo verzii staršej ako 19.3R3-S2
Junos OS vo verzii staršej ako 19.4R2-S4
Junos OS vo verzii staršej ako 19.4R3-S2
Junos OS vo verzii staršej ako 20.1R2-S1
Junos OS vo verzii staršej ako 20.1R3
Junos OS vo verzii staršej ako 20.2R2-S2
Junos OS vo verzii staršej ako 20.2R3
Junos OS vo verzii staršej ako 20.3R1-S1
Junos OS vo verzii staršej ako 20.3R2
Junos OS vo verzii staršej ako 20.4R1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/200057
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA11124&cat=SIRT_1&actp=LIST

« Späť na zoznam