SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210421-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.4
Identifikátor
SonicWall Email Security – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť SonicWall vydala bezpečnostné aktualizácie na produkt Email Security, ktorá opravuje tri bezpečnostné zraniteľnosti, z toho jednu kritickú.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.04.2021
CVE
CVE-2021-20021, CVE-2021-20022, CVE-2021-20023
IOC
Zasiahnuté systémy
SonicWall Enterprise Email Security pre Windows vo verzii staršej ako 10.0.9.6173
SonicWall Email Security (Hardware & ESXi Virtual Appliance) vo verzii staršej ako 10.0.9.6177
SonicWall Hosted Email Security vo verzii staršej ako 10.0.9.6173
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2021/04/3-zero-day-exploits-hit-sonicwall.html
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0007
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20021
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0007

« Späť na zoznam