SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210426-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Delta Industrial produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Delta Industrial vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú štyri bezpečnostné zraniteľnosti, z toho jednu kritickú. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v produkte COMMGR a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.04.2021
CVE
CVE-2021-22660, CVE-2021-22664, CVE-2021-22668, CVE-2021-27480
IOC
Zasiahnuté systémy
Delta Electronics COMMGR vo verzii staršej ako 1.13
Delta Electronics CNCSoft-B verzie staršie ako 1.0.0.4
Delta Electronics CNCSoft ScreenEditor vo verzii staršej ako 1.01.30
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-110-03
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-110-04
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-110-05

« Späť na zoznam