SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210426-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Gitlab – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári programu Gitlab vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s používateľskými právomocami, prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.04.2021
CVE
CVE-2021-22204, CVE-2021-22205
IOC
Zasiahnuté systémy
GitLab vo verzii staršej ako 13.8.8
GitLab vo verzii staršej ako 13.9.6
GitLab vo verzii staršej ako 13.10.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/200617
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2021/CVE-2021-22205.json

« Späť na zoznam