SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210507-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco SD-WAN vManage a HyperFlex HX a iné produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie kritické zraniteľnosti sa nachádzajú v produktoch SD-WAN vManage a HyperFlex HX, sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.05.2021
CVE
CVE-2021-1234, CVE-2021-1275, CVE-2021-1284, CVE-2021-1363, CVE-2021-1365, CVE-2021-1397, CVE-2021-1400, CVE-2021-1401, CVE-2021-1421, CVE-2021-1426, CVE-2021-1427, CVE-2021-1428, CVE-2021-1429, CVE-2021-1430, CVE-2021-1438, CVE-2021-1447, CVE-2021-1468, CVE-2021-1478, CVE-2021-1486, CVE-2021-1490, CVE-2021-1496, CVE-2021-1497, CVE-2021-1498, CVE-2021-1499, CVE-2021-1505, CVE-2021-1506, CVE-2021-1507, CVE-2021-1508, CVE-2021-1509, CVE-2021-1510, CVE-2021-1511, CVE-2021-1512, CVE-2021-1513, CVE-2021-1514, CVE-2021-1515, CVE-2021-1516, CVE-2021-1519, CVE-2021-1520, CVE-2021-1521, CVE-2021-1530, CVE-2021-1532, CVE-2021-1535
IOC
Zasiahnuté systémy
Kritické zraniteľnosti sa týkajú nasledovných systémov:
Cisco SD-WAN vManage cisco-sa-sd-wan-vmanage-4TbynnhZ
Cisco SD-WAN vManage cisco-sa-sdw-auth-bypass-65aYqcS2
Cisco SD-WAN vManage cisco-sa-sdwan-dos-Ckn5cVqW
Cisco SD-WAN vManage cisco-sa-sdwan-buffover-MWGucjtO
Cisco HyperFlex HX všetky verzie staršie ako 4.5(1b)
Cisco HyperFlex HX všetky verzie staršie ako 4.0(2e)
Ostatné zraniteľnosti sa týkajú nasledovných systémov:
Cisco SD-WAN Software vDaemon
Cisco SD-WAN vEdge Software
Cisco SD-WAN vManage
Cisco Small Business 100, 300, and 500 Series Wireless Access Points
Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software
Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client for Windows DLL
Cisco Web Security Appliance
Cisco Wide Area Application Services Software
Cisco SD-WAN vManage API
Cisco Unified Communications Manager
Cisco TelePresence Collaboration Endpoint and RoomOS Software
Cisco Content Security Management Appliance
Cisco RV340, RV340W, RV345, and RV345P Dual WAN Gigabit VPN Routers
Cisco Video Surveillance 8000 Series IP Cameras Cisco Discovery Protocol
Cisco Integrated Management Controller
Cisco HyperFlex HX Data Platform
Cisco Content Security Management Appliance
Cisco Email Security Appliance
Cisco Web Security Appliance
Cisco BroadWorks Messaging Server XML
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
Presný zoznam zraniteľností https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x?product=Cisco&sort=-day_sir&limit=50#~Vulnerabilities
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sd-wan-vmanage-4TbynnhZ
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-hyperflex-rce-TjjNrkpR
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-dos-Ckn5cVqW
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-buffover-MWGucjtO
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdw-auth-bypass-65aYqcS2
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb-wap-multi-ZAfKGXhF
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nfvis-cmdinj-DkFjqg2j
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-imp-inj-ereCOKjRhttps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-code-exec-jR3tWTA6
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-xss-mVjOWchB
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-waas-infdisc-Twb4EypK
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-vmanage-xss-eN75jxtW
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-vmanage-enumeration-64eNnDKy
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucm-dos-OO4SRYEf
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-tp-rmos-fileread-pE9sL3g
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-priv-esc-JJ8zxQsC
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-vmaninfdis3-OvdR6uu8
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-vmanageinfdis-LKrFpbv
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-privesc-QVszVUPy
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-arbfile-7Qhd9mCn
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sd-wan-vmanage-9VZO4gfU
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-34x-privesc-GLN8ZAQE
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcameras-dos-fc3F6LzT
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-imc-openred-zAYrU6d2
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-hyperflex-upload-KtCK8Ugz
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-esa-wsa-sma-info-gY2AEz2H
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-bwms-xxe-uSLrZgKs
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-anyconnect-profile-AggMUCDg

« Späť na zoznam