SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210507-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
Identifikátor
Vishing / Spoofing telefónnych čísiel – vzrastajúca hrozba
Popis
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zaznamenáva opakovanú aktivitu podvodníkov, zneužívajúcich možnosť ukryť sa za falošné telefónne číslo. Počas vishingového útoku podvodník obeti telefonuje z falošného telefónneho čísla, ktoré sa volanému môže zobrazovať ako ľubovoľné telefónne číslo. Jedná sa napríklad o reálne číslo Vašej banky, štátnej inštitúcie, známej spoločnosti alebo aj Vášho blízkeho. Vzhľadom na technické nedostatky v zabezpečení identifikácie hovorov, príjemca hovoru v súčasnosti nedokáže určiť legitimitu volajúceho iba na základe zobrazovaného telefónneho čísla. Vzhľadom na túto aktivitu NCKB SK-CERT vyzýva širokú verejnosť na zvýšenie miery ostražitosti.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.05.2021
CVE
IOC
– volajúci často používa cudzí jazyk, prípadne slovenčinu so silným zahraničným prízvukom
– volajúci sa vydáva za autoritu (banka, známa spoločnosť, štátny orgán) prípadne blízku osobu (príbuzný, priateľ)
– nátlakové techniky, volajúci sa snaží príjemcu hovoru vystrašiť a dostať pod tlak (časový, riziko straty financií, hackerského útoku, strach o blízku osobu)
– snaží sa vylákať prihlasovacie údaje, heslá, potvrdzovacie kódy, čísla platobných kariet a podobne
– snaží sa obeť presvedčiť, aby si táto nainštalovala určitý softvér, prípadne potvrdila zadanú platbu
Zasiahnuté systémy
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
V prípade akéhokoľvek podozrenia odporúčame spätné overenie volajúceho. Vyžiadajte si údaje volajúceho (meno, priezvisko, pracovné zaradenie, pobočka a podobne). Následne hovor ukončite, vyhľadajte si oficiálne telefónne číslo na danú organizáciu (POZOR netelefonujte na číslo, ktoré Vám táto osoba sama poskytne a nadiktuje) a spätným telefonátom si overte, či sa jedná o oficiálnu aktivitu, alebo ide o podvod.
Nekonajte pod tlakom, konzultujte svoje kroky so spolupracovníkmi či blízkymi.
Buďte opatrní a nedôverčiví. Tak, ako svoje kľúče od obydlia nedáte do rúk komukoľvek, kto Vás o to na ulici požiada, rovnako postupujte aj v prípade telefonátov a elektronickej komunikácie. NIKOMU NEPOSKYTUJTE na požiadanie svoje prihlasovacie údaje. Sú VAŠE a nikto iný ich nemá právo vedieť a požadovať.
Zdroje
https://www.sk-cert.sk/sk/urgent-varovanie-pred-podvodnymi-telefonatmi/

« Späť na zoznam