SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210527-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj webový prehliadač Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.05.2021
CVE
CVE-2021-21212, CVE-2021-30521, CVE-2021-30522, CVE-2021-30523, CVE-2021-30524, CVE-2021-30525, CVE-2021-30526, CVE-2021-30527, CVE-2021-30528, CVE-2021-30529, CVE-2021-30530, CVE-2021-30531, CVE-2021-30532, CVE-2021-30533, CVE-2021-30534, CVE-2021-30535, CVE-2021-30536, CVE-2021-30537, CVE-2021-30538, CVE-2021-30539, CVE-2021-30540
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Chrome pre Windows, Mac a Linux vo verzii staršej ako 91.0.4472.77
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2021/05/stable-channel-update-for-desktop_25.html
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/05/26/google-releases-security-updates-chrome
https://www.bleepingcomputer.com/news/google/google-chrome-91-released-with-new-features-security-improvements/
https://www.securityweek.com/google-patches-32-vulnerabilities-release-chrome-91

« Späť na zoznam