SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210528-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
MesaLabs AmegaView produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnosti produktu MesaLabs AmegaView.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených konfiguračných príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.05.2021
CVE
CVE-2021-27445, CVE-2021-27447, CVE-2021-27449, CVE-2021-27451, CVE-2021-27453
IOC
Zasiahnuté systémy
AmegaView Versions vo verzii staršej ako 3.0 (vrátane – ukončená podpora)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov na nový produkt ViewPoint.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-147-03

« Späť na zoznam