SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210528-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
GENIVI Alliance DLT-Daemon produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť GENIVI Alliance vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt DLT-Daemon, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.05.2021
CVE
CVE-2020-36244
IOC
Zasiahnuté systémy
dlt-daemon (diagnostic log and trace) vo verzii staršej ako 2.18.6
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-147-01

« Späť na zoznam