SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210601-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HP Systems Insight Manager (SIM) – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť HP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Systems Insight Manager (SIM), ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
27.05.2021
CVE
CVE-2020-7200
IOC
Zasiahnuté systémy
Hotfix Update Kit pre HPE Systems Insight Manager vo verzii staršej ako 7.6
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://threatpost.com/hpe-fixes-critical-zero-day-sim/166543/
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbgn04068en_us

« Späť na zoznam