SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210602-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Fancy Product Designer WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári pluginu Fancy Product Designer pre WordPress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného PHP skriptu, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Kritická zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.06.2021
CVE
CVE-2021-24370
IOC
Zasiahnuté systémy
Fancy Product Designer vo verzii staršej ako 4.6.8 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-wordpress-plugin-zero-day-under-active-exploitation/
https://www.wordfence.com/blog/2021/06/critical-0-day-in-fancy-product-designer-under-active-attack/

« Späť na zoznam