SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210603-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Mozilla Firefox – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Firefox, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.06.2021
CVE
CVE-2021-29958, CVE-2021-29959, CVE-2021-29960, CVE-2021-29961, CVE-2021-29962, CVE-2021-29963, CVE-2021-29964, CVE-2021-29965, CVE-2021-29966, CVE-2021-29967
IOC
Zasiahnuté systémy
Firefox vo verzii staršej ako 89
Firefox ESR vo verzii staršej ako 78.11
Firefox pre iOS vo verzii staršej ako 34
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/202779
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-23/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-24/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-25/

« Späť na zoznam