SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210604-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Advantech iView produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt iView, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.06.2021
CVE
CVE-2021-32930, CVE-2021-32932
IOC
Zasiahnuté systémy
iView vo verzii staršej ako v5.7.03.6182
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-154-01

« Späť na zoznam