SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210609-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Adobe produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z toho jednu kritickú.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného dokumentu, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.06.2021
CVE
CVE-2021-28551, CVE-2021-28552, CVE-2021-28554, CVE-2021-28579, CVE-2021-28582, CVE-2021-28588, CVE-2021-28594, CVE-2021-28597, CVE-2021-28600, CVE-2021-28601, CVE-2021-28602, CVE-2021-28603, CVE-2021-28604, CVE-2021-28605, CVE-2021-28606, CVE-2021-28607, CVE-2021-28608, CVE-2021-28609, CVE-2021-28610, CVE-2021-28611, CVE-2021-28612, CVE-2021-28614, CVE-2021-28615, CVE-2021-28616, CVE-2021-28617, CVE-2021-28618, CVE-2021-28619, CVE-2021-28620, CVE-2021-28621, CVE-2021-28622, CVE-2021-28623, CVE-2021-28624, CVE-2021-28625, CVE-2021-28626, CVE-2021-28627, CVE-2021-28628, CVE-2021-28629, CVE-2021-28630, CVE-2021-28631, CVE-2021-28632, CVE-2021-28633
IOC
Zasiahnuté systémy
Adobe Connect
Adobe Acrobat
Adobe Reader
Adobe Photoshop
Adobe Experience Manager
Adobe Creative Cloud Desktop Application
Adobe RoboHelp Server
Adobe Photoshop Elements
Adobe Premiere Elements
Adobe After Effects
Adobe Animate
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://helpx.adobe.com/security.html
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb21-36.html
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb21-37.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb21-38.html
https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb21-39.html
https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb21-41.html
https://helpx.adobe.com/security/products/robohelp-server/apsb21-44.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop_elements/apsb21-46.html
https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_elements/apsb21-47.html
https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb21-49.html
https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb21-50.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adobe-issues-security-updates-for-41-vulnerabilities-in-10-products/

« Späť na zoznam