SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210616-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
ThroughTek P2P SDK – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť ThroughTek vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt P2P SDK, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.06.2021
CVE
CVE-2021-32934
IOC
Zasiahnuté systémy
SDK vo verzii staršej ako 3.1.10 so zapnutým authkey a DTLS
SDK vo verzii staršej ako 3.4.2.0 so zapnutým authkey a DTLS
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú frameworky, knižnice, pluginy alebo moduly v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-166-01
https://www.throughtek.com/about-throughteks-kalay-platform-security-mechanism/

« Späť na zoznam