SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210618-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Wibu-Systems CodeMeter produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Wibu-Systems vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt CodeMeter, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom pretečenia zásobníka, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.06.2021
CVE
CVE-2021-20093
IOC
Zasiahnuté systémy
Wibu-Systems CodeMeter vo verzii staršej ako 7.21a
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.tenable.com/security/research/tra-2021-24
https://www.wibu.com/us/products/codemeter.html
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-20093

« Späť na zoznam