SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210719-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.4
Identifikátor
Schneider Electric EVlink – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Schneider Electric vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt EVlink, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.07.2021
CVE
CVE-2021-22706, CVE-2021-22707, CVE-2021-22722, CVE-2021-22723, CVE-2021-22729, CVE-2021-22730
IOC
Zasiahnuté systémy
EVlink City EVC1S22P4 / EVC1S7P4 vo verzii staršej ako R8 V3.4.0.1
EVlink Parking EVW2 / EVF2 / EV.2 vo verzii staršej ako R8 V3.4.0.1
EVlink Smart Wallbox EVB1A vo verzii staršej ako R8 V3.4.0.1
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2021-194-06
https://portswigger.net/daily-swig/schneider-electric-fixes-critical-vulnerabilities-in-evlink-electric-vehicle-charging-stations

« Späť na zoznam