SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210719-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apple iOS WiFiDemon – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt iOS, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.07.2021
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
iOS vo verzii staršej ako 14.7
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Odporúčame deaktivovať funkciu automatického pripojenia a nepripájať sa na neznámu WiFi sieť.
Zdroje
https://blog.zecops.com/research/meet-wifidemon-ios-wifi-rce-0-day-vulnerability-and-a-zero-click-vulnerability-that-was-silently-patched/
https://www.itnews.com.au/news/apple-silently-patched-zero-click-ios-wifidemon-remote-code-execution-bug-567529
https://thehackernews.com/2021/07/turns-out-that-low-risk-ios-wi-fi.html?m=1

« Späť na zoznam