SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210720-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Ovládač v tlačiarňach HP, Xerox a Samsung – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť HP vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje lokálnemu, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.07.2021
CVE
CVE-2021-3438
IOC
Zasiahnuté systémy
HP Color Laser 150
HP Color Laser MFP 170
HP Laser 100
HP Laser 408
HP Laser MFP 130
HP Laser MFP 432
HP LaserJet MFP M4252x
HP LaserJet MFP M4262x
HP LaserJet MFP M433
HP LaserJet MFP M436
HP LaserJet MFP M437
HP LaserJet MFP M438
HP LaserJet MFP M439
HP LaserJet MFP M440
HP LaserJet MFP M442
HP LaserJet MFP M443
HP LaserJet MFP M72625-M72630
Samsung CLP-360
Samsung CLP-365
Samsung CLP-366
Samsung CLP-368
Samsung CLP-560
Samsung CLP-680
Samsung CLP-775
Samsung CLX-3300
Samsung CLX-3305
Samsung CLX-6260
Samsung ML-3750
Samsung ML-4510
Samsung ML-4512
Samsung ML-5010
Samsung ML-5012
Samsung ML-5015
Samsung ML-5017
Samsung ML-551x
Samsung ML-651x
Samsung MultiXpress CLX-9251
Samsung MultiXpress CLX-9301
Samsung MultiXpress SCX-8128
Samsung MultiXpress SCX-8230
Samsung MultiXpress SCX-8240
Samsung MultiXpress SL-K2200
Samsung MultiXpress SL-K3250
Samsung MultiXpress SL-K3300
Samsung MultiXpress SL-K4250
Samsung MultiXpress SL-K4300
Samsung MultiXpress SL-K4350
Samsung MultiXpress SL-K7400
Samsung MultiXpress SL-K7500
Samsung MultiXpress SL-K7600
Samsung MultiXpress SL-M4370
Samsung MultiXpress SL-M5360
Samsung MultiXpress SL-M5370
Samsung MultiXpress SL-X3220NR
Samsung MultiXpress SL-X3280
Samsung MultiXpress SL-X4220
Samsung MultiXpress SL-X4250
Samsung MultiXpress SL-X4300
Samsung MultiXpress SL-X7400
Samsung MultiXpress SL-X7500
Samsung MultiXpress SL-X7600
Samsung Printer proXpress SL-C401x
Samsung ProXpress SL-M3870
Samsung ProXpress SL-C3010
Samsung ProXpress SL-C3060
Samsung ProXpress SL-C4012
Samsung ProXpress SL-C4062
Samsung ProXpress SL-C406x
Samsung proXpress SL-M3320ND
Samsung ProXpress SL-M3321
Samsung ProXpress SL-M3325
Samsung ProXpress SL-M3370
Samsung ProXpress SL-M3375FD
Samsung ProXpress SL-M3820
Samsung ProXpress SL-M3825
Samsung ProXpress SL-M3875
Samsung ProXpress SL-M4020
Samsung ProXpress SL-M4024
Samsung ProXpress SL-M4025
Samsung ProXpress SL-M4030
Samsung ProXpress SL-M4070
Samsung ProXpress SL-M4072
Samsung ProXpress SL-M4075
Samsung ProXpress SL-M4080
Samsung ProXpress SL-M4530
Samsung ProXpress SL-M456x
Samsung ProXpress SL-M458x
Samsung SCX-3400
Samsung SCX-3401
Samsung SCX-3405
Samsung SCX-3406
Samsung SCX-4021
Samsung SCX-4521
Samsung SCX-4655
Samsung SCX-4650
Samsung SCX-4833
Samsung SCX-4835
Samsung SCX-5635
Samsung SCX-5637
Samsung SCX-5639
Samsung SCX-5737
Samsung SF-76x
Samsung Xpress SL-C1860
Samsung Xpress SL-C430
Samsung Xpress SL-C480
Samsung Xpress SL-M2020
Samsung Xpress SL-M2070
Samsung Xpress SL-M2620
Samsung Xpress SL-M2621
Samsung Xpress SL-M2625
Samsung Xpress SL-M2626
Samsung Xpress SL-M2670
Samsung Xpress SL-M2671
Samsung Xpress SL-M2675
Samsung Xpress SL-M2676
Samsung Xpress SL-M2820
Samsung Xpress SL-M2821
Samsung Xpress SL-M2825
Samsung Xpress SL-M2826
Samsung Xpress SL-M2835
Samsung Xpress SL-M2870
Samsung Xpress SL-M2871
Samsung Xpress SL-M2875
Samsung Xpress SL-M2876
Samsung Xpress SL-M3015
Xerox B205
Xerox B210
Xerox B215
Xerox Phaser 3020
Xerox Phaser 3052
Xerox Phaser 3260
Xerox Phaser 3320
Xerox WorkCentre 3025
Xerox WorkCentre 3215
Xerox WorkCentre 3225
Xerox WorkCentre 3315
Xerox WorkCentre 3325
Presnú specifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_3900395-3833905-16
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.hp.com/us-en/document/ish_3900395-3833905-16
https://securitydocs.business.xerox.com/wp-content/uploads/2021/05/cert_Security_Mini_Bulletin_XRX21K_for_B2XX_PH30xx_3260_3320_WC3025_32xx_33xx.pdf
https://thehackernews.com/2021/07/16-year-old-security-bug-affects.html
https://www.cybersafe.news/16-year-old-bug-in-printer-software-gives-hackers-admin-rights/
https://threatpost.com/hp-printer-driver-bug-windows/167944/

« Späť na zoznam