SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210727-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apple iOS a iPadOS – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje zero day kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.07.2021
CVE
CVE-2021-30807
IOC
Zasiahnuté systémy
iOS vo verzii staršej ako 14.7.1
iPadOS vo verzii staršej ako 14.7.1
macOS Big Sur vo verzii staršej ako 11.5.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.apple.com/en-us/HT212623
https://www.securityweek.com/apple-patches-actively-exploited-mac-ios-security-flaw
https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/apple-fixes-zero-day-affecting-iphones-and-macs-exploited-in-the-wild/

« Späť na zoznam