SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210728-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Sunhillo SureLine produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Sunhillo vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt SureLine, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.07.2021
CVE
CVE-2021-36380
IOC
Zasiahnuté systémy
Sunhillo SureLine vo verzii staršej ako 8.7.0.1.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://research.nccgroup.com/2021/07/26/technical-advisory-sunhillo-sureline-unauthenticated-os-command-injection-cve-2021-36380/
https://www.securityweek.com/critical-vulnerability-found-sunhillo-aerial-surveillance-product

« Späť na zoznam