SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210906-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Moxa produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Moxa vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje portfólio produktov, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.09.2021
CVE
CVE-2021-39279
IOC
Zasiahnuté systémy
WAC-1001 vo verzii staršej ako 2.1.5
WAC-1001-T vo verzii staršej ako 2.1.5
OnCell G3470A-LTE-EU vo verzii staršej ako 1.7.4
OnCell G3470A-LTE-EU-T vo verzii staršej ako 1.7.4
TAP-323-EU-CT-T vo verzii staršej ako 1.8.1
TAP-323-US-CT-T vo verzii staršej ako 1.8.1
TAP-323-JP-CT-T vo verzii staršej ako 1.8.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.securityweek.com/flaws-moxa-railway-devices-could-allow-hackers-cause-disruptions
https://sec-consult.com/vulnerability-lab/advisory/multiple-vulnerabilities-in-moxa-devices/
https://seclists.org/fulldisclosure/2021/Sep/0
https://packetstormsecurity.com/files/164014
https://moxa.com/en/
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-39279
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/208578

« Späť na zoznam