SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210906-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
GhostScript – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zero day kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu GhostScript. Tento softvér je využívaný v tlačovom subsystéme bežných operačných systémov a v tlačových serveroch.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného súboru, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.09.2021
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
GhostScript vo verzii staršej ako 9.50 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú frameworky, knižnice, pluginy, SDK alebo moduly v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://github.com/duc-nt/RCE-0-day-for-GhostScript-9.50
https://twitter.com/emil_lerner/status/1430502815181463559

« Späť na zoznam