SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210916-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Digi International PortServer TS 16 produkt – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Digi International vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt PortServer TS 16, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.09.2021
CVE
CVE-2021-38412
IOC
Zasiahnuté systémy
Digi PortServer TS 16 s firmware vo verzii staršej ako 82000684 (vrátane – ukončená podpora)
Digi PortServer TS 16 s firmware vo verzii staršej ako 82000685 (vrátane – ukončená podpora)
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúča výrobca prejsť na novšiu podporovanú verziu napríklad PortServer TS MEI.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-257-01

« Späť na zoznam