SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210917-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
SAP produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.09.2021
CVE
CVE-2021-33672, CVE-2021-33698, CVE-2021-37531, CVE-2021-37535, CVE-2021-38162, CVE-2021-38163, CVE-2021-38176
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP Business Client
SAP NetWeaver Application Server Java (JMS Connector Service)
SAP Business One
SAP S/4HANA
SAP LT Replication Server
SAP LTRS for S/4HANA
SAP Test Data Migration Server
SAP Landscape Transformation
SAP NetWeaver Visual Composer 7.0 RT
SAP NetWeaver Knowledge Management XML Forms
SAP Contact Center
SAP Web Dispatcher
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na webovej adrese:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=585106405
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=585106405
https://www.securityweek.com/sap-patches-critical-vulnerabilities-september-2021-security-updates

« Späť na zoznam