SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210917-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.09.2021
CVE
CVE-2021-30625, CVE-2021-30626, CVE-2021-30627, CVE-2021-30628, CVE-2021-30629, CVE-2021-30630, CVE-2021-30631, CVE-2021-30632, CVE-2021-30633
IOC
Zasiahnuté systémy
93.0.4577.82
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html
https://thehackernews.com/2021/09/update-google-chrome-to-patch-2-new.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-chrome-could-allow-for-remote-code-execution-14/

« Späť na zoznam