SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210921-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apple Safari – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Apple Safari, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.09.2021
CVE
CVE-2021-30846, CVE-2021-30848, CVE-2021-30849, CVE-2021-30851
IOC
Zasiahnuté systémy
Apple Safari vo verzii staršej ako 15
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://support.apple.com/en-us/HT212816
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-30848
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/209641

« Späť na zoznam