SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210922-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apple macOS Finder – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zero day kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu Apple macOS Big Sur.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného súboru, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.09.2021
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
macOS Big Sur vo verzii staršej ako 11.6 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/apple/new-macos-zero-day-bug-lets-attackers-run-commands-remotely/
https://thehackernews.com/2021/09/unpatched-high-severity-vulnerability.html
https://ssd-disclosure.com/ssd-advisory-macos-finder-rce/
https://support.apple.com/en-us/HT211896

« Späť na zoznam