SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210923-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Nagios XI produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Vývojári nástroja Nagios vydali bezpečnostné aktualizácie svojich produktov, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.09.2021
CVE
CVE-2021-37343, CVE-2021-37344
IOC
Zasiahnuté systémy
Nagios XI Switch Wizard vo verzii staršej ako 2.5.7
Nagios XI vo verzii staršej ako 5.8.5
Nagios XI Docker Wizard vo verzii staršej ako 1.13
Nagios XI WatchGuard vo verzii staršej ako 1.4.8
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://claroty.com/2021/09/21/blog-research-securing-network-management-systems-nagios-xi/
https://www.nagios.com/products/security/
https://thehackernews.com/2021/09/new-nagios-software-bugs-could-let.html
https://www.cybersafe.news/nagios-software-bugs-could-let-hackers-to-hijack-it-infrastructures/

« Späť na zoznam