SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210923-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apache OpenOffice – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zero day kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu Apache OpenOffice.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného .dbf súboru, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.09.2021
CVE
CVE-2021-33035
IOC
Zasiahnuté systémy
OpenOffice vo verzii staršej ako 4.1.10 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://medium.com/csg-govtech/all-your-d-base-are-belong-to-us-part-1-code-execution-in-apache-openoffice-cve-2021-33035-767fc7d6daf7
https://twitter.com/spaceraccoonsec/status/1439282533137408002
https://securityaffairs.co/wordpress/122426/security/apache-openoffice-rce-cve-2021-33035.html
https://www.securitynewspaper.com/2021/09/21/cve-2021-33035-zero-day-unpatched-vulnerability-in-apache-openoffice-allows-taking-control-of-network-via-rce/

« Späť na zoznam