SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20210929-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Trend Micro ServerProtect – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Trend Micro vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty ServerProtect, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.09.2021
CVE
CVE-2021-36745
IOC
Zasiahnuté systémy
ServerProtect pre Storage (SPFS) vo verzii staršej ako 6.0 CP1284
ServerProtect pre EMC Celerra (SPEMC) vo verzii staršej ako 5.8 CP1577
ServerProtect pre Network Appliance Filers (SPNAF) vo verzii staršej ako 5.8 CP1299
ServerProtect pre Microsoft Windows / Novell Netware (SPNT) vo verzii staršej ako 5.8 CP1575
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://success.trendmicro.com/solution/000289038
https://www.securityweek.com/trend-micro-patches-critical-vulnerability-server-protection-solution

« Späť na zoznam