SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211001-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome – dve zero day kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Chrome, ktorá opravuje dve zero day kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.09.2021
CVE
CVE-2021-37975, CVE-2021-37976
IOC
Zasiahnuté systémy
Chrome vo verzii staršej ako 94.0.4606.71
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop_30.html
https://thehackernews.com/2021/09/update-google-chrome-asap-to-patch-2.html
https://threatpost.com/google-emergency-update-chrome-zero-days/175266/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-pushes-emergency-chrome-update-to-fix-two-zero-days/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/210438
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-chrome-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2021-124/

« Späť na zoznam