SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211011-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
InHand Networks IR615 produkt- viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť InHand Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt IR615 Router, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.10.2021
CVE
CVE-2021-38462, CVE-2021-38466, CVE-2021-38470, CVE-2021-38478, CVE-2021-38480, CVE-2021-38484
IOC
Zasiahnuté systémy
IR615 Router vo verzii staršej ako 2.3.0.r4724 (vrátane)
IR615 Router vo verzii staršej ako 2.3.0.r4870 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-280-05

« Späť na zoznam