SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211012-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Moxa MXview Network Management Software – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Moxa vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt MXview Network Management Software, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.10.2021
CVE
CVE-2021-38454, CVE-2021-38456, CVE-2021-38458
IOC
Zasiahnuté systémy
MXview Network Management Software vo verzii staršej ako v3.2.4
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
V prípade, že používateľ potrebuje používať multi-site funkcionalitu, výrobca odporúča blokovať všetku komunikáciu TCP/UDP na porte 8883.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-278-03
https://www.moxa.com/en/support/product-support/software-and-documentation/search?psid=53389

« Späť na zoznam