SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211012-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
BOSCH Rexroth produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o dvoch kritických bezpečnostných zraniteľnostiach produktov BOSCH Rexroth.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.10.2021
CVE
CVE-2021-23856, CVE-2021-23857
IOC
Zasiahnuté systémy
Rexroth IndraMotion MLC L20
Rexroth IndraMotion MLC L40
Rexroth IndraMotion MLC L25
Rexroth IndraMotion MLC L45
Rexroth IndraMotion MLC L65
Rexroth IndraMotion MLC L75
Rexroth IndraMotion MLC L85
Rexroth IndraMotion MLC XM21
Rexroth IndraMotion MLC XM22
Rexroth IndraMotion MLC XM41
XM42 IndraControl XLC
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nebola vydaná bezpečnostná záplata, administrátorom preto výrobca odporúča použiť bezpečnostnú bránu napr. ctrlX CORE, alebo výrobky nahradiť inou vhodnou alternatívou.
Série IndraMotion a IndraLogic nie sú určené na používanie v otvorených sieťach a preto vyžadujú ochranu externými zariadeniami.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-741752.html

« Späť na zoznam