SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211012-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Mobile Industrial Robots (MiR) produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Mobile Industrial Robots vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.10.2021
CVE
CVE-2020-10271, CVE-2020-10272, CVE-2020-10276
IOC
Zasiahnuté systémy
MiR100 s MiR Robot Software vo verzii staršej ako 2.10.2.1
MiR200 s MiR Robot Software vo verzii staršej ako 2.10.2.1
MiR250 s MiR Robot Software vo verzii staršej ako 2.10.2.1
MiR500 s MiR Robot Software vo verzii staršej ako 2.10.2.1
MiR1000 s MiR Robot Software vo verzii staršej ako 2.10.2.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-280-02
https://mobile-industrial-robots.com/en/about-mir/security-advisories/

« Späť na zoznam