SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211012-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Apple iOS a iPadOS – zero day kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty iOS a iPadOS, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.10.2021
CVE
CVE-2021-30883
IOC
Zasiahnuté systémy
iOS vo verzii staršej ako 15.0.2
iPadOS vo verzii staršej ako 15.0.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://support.apple.com/en-us/HT212846
https://thehackernews.com/2021/10/apple-releases-urgent-iphone-and-ipad.html
https://www.securityweek.com/apple-confirms-ios-15-zero-day-exploitation
https://saaramar.github.io/IOMFB_integer_overflow_poc/

« Späť na zoznam