SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211019-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Uffizio GPS Tracker produkt – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických zraniteľnostiach UFFizio GPS Trackeru.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.10.2021
CVE
CVE-2020-17483, CVE-2020-17484, CVE-2020-17485, CVE-2021-32927, CVE-2021-32929
IOC
Zasiahnuté systémy
Uffizio GPS Tracker software (všetky verzie)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics
https://us-cert.cisa.gov/reportCISA
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-287-02

« Späť na zoznam