SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211110-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
SAP ABAP Platform a Commerce produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty ABAP Platform a Commerce, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.11.2021
CVE
CVE-2021-40501, CVE-2021-40502
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP ABAP Platform Kernel vo verzii staršej ako 7.77,
SAP ABAP Platform Kernel vo verzii staršej ako 7.81
SAP ABAP Platform Kernel vo verzii staršej ako 7.85
SAP ABAP Platform Kernel vo verzii staršej ako 7.86
SAP Commerce vo verzii staršej ako 2105.3
SAP Commerce vo verzii staršej ako 2011.13
SAP Commerce vo verzii staršej ako 2005.18
SAP Commerce vo verzii staršej ako 1905.34
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=589496864
https://www.securityweek.com/sap-patches-critical-vulnerability-abap-platform-kernel

« Späť na zoznam