SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211111-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Palo Alto Networks PAN-OS – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PAN-OS, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.11.2021
CVE
CVE-2021-3064
IOC
Zasiahnuté systémy
PAN-OS vo verzii staršej ako 10.1.*
PAN-OS vo verzii staršej ako 10.0.*
PAN-OS vo verzii staršej ako 9.1.*
PAN-OS vo verzii staršej ako 9.0.*
PAN-OS vo verzii staršej ako 8.1.17
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2021-3064
https://threatpost.com/massive-zero-day-hole-found-in-palo-alto-security-appliances/176170/
https://www.securityweek.com/remote-code-execution-flaw-palo-alto-globalprotect-vpn

« Späť na zoznam