SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211119-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Chrome, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom povrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.11.2021
CVE
CVE-2021-380010, CVE-2021-380011, CVE-2021-38005, CVE-2021-38006, CVE-2021-38007, CVE-2021-38008, CVE-2021-38009
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Chrome vo verzii staršej ako 96.0.4664.45
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/11/16/google-releases-security-updates-chrome
https://chromereleases.googleblog.com/2021/11/stable-channel-update-for-desktop.html

« Späť na zoznam