SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211119-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Netgear SOHO produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Netgear vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.11.2021
CVE
CVE-2021-34991
IOC
Zasiahnuté systémy
EX3700 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.94
EX3800 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.94
EX6120 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.66
EX6130 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.66
R6400 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.1.76
R6400v2 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.120
R6700v3 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.120
R6900P s firmware vo verzii staršej ako 1.3.3.142_HOTFIX
R7000 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.11.128
R7000P s firmware vo verzii staršej ako 1.3.3.142_HOTFIX
R7100LG s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.72
R7850 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.5.76
R7900P s firmware vo verzii staršej ako 1.4.2.84
R7960P s firmware vo verzii staršej ako 1.4.2.84
R8000 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.76
R8000P s firmware vo verzii staršej ako 1.4.2.84
R8300 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.2.156
R8500 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.2.156
RAX15 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX20 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX200 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.5.132
RAX35v2 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX38v2 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX40v2 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX42 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX43 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX45 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX48 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX50 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX50S s firmware vo verzii staršej ako 1.0.4.100
RAX75 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.5.132
RAX80 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.5.132
RAXE450 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.8.70
RAXE500 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.8.70
RS400 s firmware vo verzii staršej ako 1.5.1.80
WNDR3400v3 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.1.42
WNR3500Lv2 s firmware vo verzii staršej ako 1.2.0.70
XR300 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.3.68
D6220 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.76
D6400 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.108
D7000v2 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.76
DGN2200v4 s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.126
DC112A s firmware vo verzii staršej ako 1.0.0.62
CAX80 s firmware vo verzii staršej ako 2.1.3.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-multiple-netgear-products-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2021-148/
https://thehackernews.com/2021/11/critical-root-rce-bug-affects-multiple.html
https://kb.netgear.com/000064361/Security-Advisory-for-Pre-Authentication-Buffer-Overflow-on-Multiple-Products-PSV-2021-0168
https://www.securityweek.com/netgear-patches-code-execution-vulnerability-affecting-many-products
https://github.com/grimm-co/NotQuite0DayFriday/tree/trunk/2021.11.16-netgear-upnp

« Späť na zoznam