SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211119-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Siemens SIMATIC WinCC a SCALANCE W1750D produkty – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty SIMATIC WinCC a SCALANCE W1750D, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.11.2021
CVE
CVE-2021-37726, CVE-2021-40358
IOC
Zasiahnuté systémy
SIMATIC WinCC vo verzii staršej ako v7.5 SP2 Update 5
SCALANCE W1750D vo verzii staršej ako v8.7.1.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
V prípade, že aktualizácia systému nie je možná, tak vývojári nástroja SCALANCE W1750D odporúčajú zablokovať prístup do Aruba Instant zariadení na porte UDP/8211 pre všetkých neznámych používateľov a povolenie funkcie Enhanced PAPI Security.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-840188.pdf
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-315-03
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-315-06

« Späť na zoznam