SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211119-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
FatPipe WARP, MPVPN a IPVPN – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť FatPipe vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty WARP, MPVPN a IPVPN, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.11.2021
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
FatPipe WARP vo verzii staršej ako 10.1.2r60p93
FatPipe MPVPN vo verzii staršej ako 10.1.2r60p93
FatPipe IPVPN vo verzii staršej ako 10.1.2r60p93
FatPipe WARP vo verzii staršej ako 10.2.2r44p1
FatPipe MPVPN vo verzii staršej ako 10.2.2r44p1
FatPipe IPVPN vo verzii staršej ako 10.2.2r44p1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.ic3.gov/Media/News/2021/211117-2.pdf
https://threatpost.com/fbi-fatpipe-vpn-zero-day-exploited-apt/176453/
https://www.securityweek.com/fbi-warns-actively-exploited-fatpipe-zero-day-vulnerability

« Späť na zoznam