SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211210-02K

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Apache log4j – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt log4j, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Návod na zneužitie zraniteľnosti (PoC) je verejne dostupný na internete.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.12.2021
CVE
CVE-2021-44228
IOC
Zasiahnuté systémy
log4j vo verzii staršej ako 2.15.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html
https://www.randori.com/blog/cve-2021-44228/
https://github.com/tangxiaofeng7/apache-log4j-poc
https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/

« Späť na zoznam