SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211222-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Blackmagic Design DaVinci Resolve – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti produktu Blackmagic Design DaVinci Resolve.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.12.2021
CVE
CVE-2021-40417
IOC
Zasiahnuté systémy
Blackmagic Design DaVinci Resolve vo verzii staršej ako 17.3.1.0005 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2021-1426
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-40417
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/215761

« Späť na zoznam