SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20211223-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache HTTPD Server – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Združenie Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt HTTPD Server, ktorá opravuje dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.12.2021
CVE
CVE-2021-44224, CVE-2021-44790
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache HTTP Server vo verzii staršej ako 2.4.52
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://threatpost.com/apache-httpd-server-bugs-rce-dos/177234/
https://nakedsecurity.sophos.com/2021/12/21/apaches-other-product-critical-bugs-in-httpd-web-server-patch-now/
https://vuldb.com/?id.188754

« Späť na zoznam